Aidas Giniotis, Ignas Antanas Giniotis ir Matas Pranskevičius