Taisyklės

Kultūros festivalio „Purpurinis vakaras“ taisyklės

Festivalio pradžia: 2024 m. rugpjūčio 22 d., 18:00 val.
Festivalio pabaiga: 2024 m. rugpjūčio  24 d., 23:59 val.

Festivalio vietos:

 2024 m. rugpjūčio 23, 19:00 val., 24 d., 18:00 val. Dainuvos slėnis, Anykščiai

1. Šių taisyklių tikslas yra garantuoti Kultūros festivalio “Purpurinis vakaras“ dalyvių saugumą apibrėžiant dalyvių elgesio ribas. Taip pat užtikrinti kiekvieno, įsigijusio į šį renginį bilietą, teises bei pareigas.

2. Toliau šiose taisyklėse Kutūros festivalis “Purpurinis vakaras“ yra vadinamas Festivaliu. Kiekvienas, įeinantis į Festivalio koncertų teritoriją, sutinka laikytis Festivalio taisyklių. Visi, atvykstantys į Festivalį, sutinka būti apieškoti įeinant į Festivalio teritoriją. Visi, įeinantys į Festivalio teritoriją, patys yra atsakingi už savo sveikatą, gyvybę bei daiktų saugumą.

3. Sąvokos naudojamos šiose taisyklėse ir jų reikšmė:

FESTIVALIO TERITORIJA – tai aptverta renginio vieta, kurioje galioja organizatorių nustatytos taisyklės, ir į kurią patekti galima tik nusipirkus atitinkamą bilietą. Festivalio teritorija skirstoma į 3 zonas: aktyvi, poilsio, parkingo.

AKTYVI ZONA – tai teritorija, kurioje vyks koncertai, pramogos ir prekyba.

POILSIO ZONA – tai teritorija, kurioje yra palapinių miestelis. Poilsio zonoje gali būti visi festivalio apyrankę turintys žmonės. Palapines galima statyti paplūdymyje prie upės, vietoje, kuri nurodyta nuorodomis. Palapinių miestelis papildomai nėra apmokęstinamas. Už daiktų saugumą organizatoriai neatsako.

PARKINGO ZONA – tai vieta, kurioje Festivalio svečiai galės pasistatyti savo transporto priemones nemokamai. Visi, atvykę mašinomis, savo automobilius turės statyti tik specialiose vietose, į kurias nukreips apsaugos darbuotojai. Festivalio parkinge draudžiama nakvoti, kurti poilsio vietas ir t.t..

SVARBI INFORMACIJA:

4. Visi, atvykę į Festivalio teritoriją, bus apieškomi ir nebus įleidžiami su draudžiamais daiktais ar produktais (draudžiamų daiktų sąrašas žemiau).
5. Festivalio zonoje galima atsiskaityti grynais pinigais arba mokėjimo kortelėmis (Eurais).
6. Organizatoriai turi teisę keisti paskelbtus atlikėjus, pramogas, programą ir taisykles.
7. Draudžiama visa prekyba ir kitos akcijos Festivalio teritorijoje ir jos prieigose be raštiško organizatoriaus leidimo (pastebėjus tokius atvejus, be perspėjimo šalinsime iš Festivalio teritorijos ir apie tai pranešime atitinkamoms tarnyboms).
8. Visoje Festivalio teritorijoje ir vietovės apylinkėse draudžiama kūrenti laužus, naudotis šašlykinėmis, griliais ar kitais prietaisais, susijusiais su ugnimi, jos skleidimu. Draudžiama kirsti ar laužyti medžių šakas, krūmus, žaloti bei niokoti gamtą.
9. Draudžiama statyti automobilius/dviračius Festivalio Aktyviojoje ir Poilsio zonose, išskyrus specialius leidimus turinčias transporto priemones.
10. Festivalio dalyviai privalo paklusti už Festivalio saugumą atsakingiems asmenims, pažymėtiems specialia apranga. Jei paklusti atsisakoma, toks elgesys gali būti laikomas viešosios tvarkos įstatymo pažeidimu.
11. Festivalio teritorijoje ir jos prieigose be Organizatoriaus sutikimo yra draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ar reklaminę veiklą.
12. Organizatorius turi teisę viso Festivalio metu filmuoti ir fotografuoti visoje Festivalio teritorijoje. Visa vaizdinė medžiaga vėliau gali būti naudojama Festivalio komunikacijoje. Žmonių atvaizdai, patekę į kadrą, taip pat gali būti naudojami Festivalio dokumentikoje, transliacijoje, reportaže, reklamoje ir kitoje komunikacinėje medžiagoje.
13. Festivalis vyks prie vandens telkinio, todėl labai svarbus Jūsų supratingumas, atsargumas ir protingas elgesys Festivalio metu. Perspėjame būti atsargiais vandenyje, nepervertinti savo galimybių upėje. Primename, kad neblaivūs neliptumėte į upę ir maudytumėtės tik specialiai pažymėtose zonose bei klausytumėte gelbėtojų nurodymų. Koncerto teritorijoje bus pastatyti tualetai, todėl kviečiame naudotis tik jais ir neteršti gamtos.
14. Visos renginio pavadinimo ir logotipo autorinės teisės priklauso Organizatoriui. Oficiali Festivalio atributika gali būti pardavinėjama renginio metu Festivalio teritorijoje arba Organizatoriaus autorizuotose vietose.

BILIETAI IR APRIBOJIMAI:

15. Festivalio bilietas, įeinant į Festivalio teritoriją, pakeičiamas į Festivalio apyrankę. Į Festivalio apyrankę gali būti keičiamas tik originalus bilietas, nupirktas pagal nustatytus oficialaus šio Festivalio bilietų pardavėjo reikalavimus. Festivalio organizatorius įspėja, kad padirbti bilietai nebus iškeičiami į Festivalio apyrankes. Apie bilietų padirbinėjimą iškart bus pranešama policijai. Būti Festivalio teritorijoje galima tik turint Festivalio apyrankę. Apyrankė galioja tik tol, kol būna užtvirtinta ant dalyvio rankos riešo. Ji garantuoja įėjimą į renginį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama, netvirtai užsegta (ar išvis neužsegta) arba nuplėšiama – ji laikoma nebegaliojančia. Visi kvietimai ar išankstiniai bilietai, įsigyti Anykščių kultūros centre ar Anykščių miesto šventės metu, bus keičiami į specialias apyrankes ir galios abi dienas arba po vieną dieną atskirai. Kiekvienos dienos bilietai ar abiejų dienų bilietai bus keičiami į skirtingų spalvų apyrankes.
Prekyba bilietais bus suskirstyta į dvi dalis: turintiems išankstinius bilietus bei kvietimus, akredituotiems asmenims; neturintiems išankstinių bilietų.
16. Kasų darbo laikas:
rugpjūčio 23 d. (penktadienį) 16.00 – 23:30;
rugpjūčio 24 d. (šeštadienį) 16.00 – 23.30
17. Vaikai iki 7 metų (imtinai) lydimi tėvų arba globėjų į Festivalį įleidžiami nemokamai. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti iki 3 nepilnamečių (jei tai ne šeimos nariai). Bilietai 8-16 metų vaikams (imtinai) kainuoja 10 eurų ir tik perkant Renginių dienomis Dainuvos slėnyje.

SAUGA
18. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje privalo elgtis taip, kad negrėstų joks pavojus aplinkiniams, kurie taip pat dalyvauja šiame Festivalyje. Griežtai yra draudžiama gadinti Festivalio teritorijoje esančius ženklus, informacinius stulpelius, reklaminius stendus, aparatūrą ir kitą Festivalio teritorijoje esančią įrangą. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje esančius viešus tualetus privalo naudoti tik pagal paskirtį.
19. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu bendradarbiaujant su Lietuvos policija, saugos tarnyba, priešgaisrine apsauga, medicinos punktais visoje Festivalio teritorijoje.
20. Festivalio saugos tarnybos darbuotojai, vilkintys specialia apranga ir turintys tarnybinį pažymėjimą, turi teisę:
Tikrinti asmenų dalyvavimo Festivalyje leidimą (bilietus/apyrankes);
Tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir/arba amžių;
Tikrinti Festivalio dalyvių krepšius, rankines, kuprines ir rūbus bei rūbų kišenes, jei kyla įtarimas, jog kažkurie Festivalio dalyviai bando įsinešti į Festivalio teritoriją šiose Taisyklėse minėtus ir neleistinus į teritoriją įsinešti daiktus. Tuo atveju, jei Festivalio metu draudžiami objektai yra randami Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje, kuprinėje ar kitur, apsaugos tarnyba turi teisę tą žmogų pašalinti iš Festivalio teritorijos. Į Festivalį tas žmogus gali grįžti tik palikęs neleistinus objektus už Festivalio teritorijos ribų. Tuo atveju, jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami alkoholiniai gėrimai, narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi objektai, sprogmenys, degios medžiagos, saugos tarnyba turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;
Nurodyti Festivalio dalyviams Festivalio metu elgtis saugiai ir pagal Festivalio taisykles. Prireikus, jas priminti. Turi teisę nepaklususiam Festivalio taisyklėms dalyviui nurodyti palikti Festivalio teritoriją;
Panaudoti jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių įrenginių saugumą.
21. Asmenys, kurie į teritoriją dėl šiose taisyklėse minėtų pažeidimų nebuvo įleisti ar buvo išprašyti, negali pretenduoti į bilieto kainos kompensaciją.
22. Nepriklausomai nuo to, ar Festivalio dalyvis atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus, į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:
Asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;
Asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;
Asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų objektų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų, alkoholinių gėrimų;
Asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali sukelti grėsmę sklandžiai renginio eigai.
Taip pat renginio Organizatorius turi teisę į Festivalio teritoriją neįleisti:
Asmenų, kurie dėvi batus su aštriom metalinėm sagėm;
Asmenų, kurių pateiktame asmens dokumente esanti nuotrauka neatitinka pateikiančiojo asmens išvaizdos;
Asmenų, kurie bando į Festivalį įsinešti neleistinų skysčių, kitų draudžiamų daiktų;
Asmenų, kurie į renginio teritoriją bando įsinešti aplinkiniams pavojingų daiktų/prietaisų;

DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS:
23. Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:
Ginklus;
Narkotikus ir su jais susijusius prietaisus;
Pirotechnikos ir kitas degias, bei sprogstamas medžiagas;
Nesuderintas su organizatoriais reklamines priemones.
24. Į AKTYVIĄ FESTIVALIO ZONĄ (DAINUVOS SLĖNĮ) DRAUDŽIAMA ĮSINEŠTI:
Visus gėrimus bet kokioje taroje;
Profesionalią audio ir video aparatūrą be organizatorių leidimo;
DĖMESIO:
Šios taisyklės gali būti keičiamos. Jos yra patalpintos oficialiame renginio internetiniame puslapyje. Taip pat su jomis galima susipažinti Festivalio teritorijoje esančiame Informacijos centre prie kasų.

Į festivalį skatiname atvykti su naminiais augintiniais. Festivalis draugiškas gyvūnams.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą.

Renginiuose bus fotografuojama ir filmuojama, todėl nenustebkite, kad galite save išvysti nuotraukose ar vaizdo įrašuose.