Akvilė Vervečkaitė

Esu iš kaimo ir be proto tuo didžiuojuosi. Nežinau atsakymų į daugelius klausimų, nes gėlės, pavasaris, supynės, daug daug dainų ir šokių šitoj mažoj ir išsiblaškiusioj galvoj.