ALVYDAS ŠLEPIKAS

Menininkas sąžiningai ir nuoširdžiai tarnaujantis dviems mūzoms: teatrui ir literatūrai. Dauguma šiandienos skaitytojų A. Šlepiką jau gal labiau žino kaip prozininką (ypač po romano „Mano vardas – Marytė”, pirmasis leidimas 2011-aisiais) pasirodymo. Tačiau pirmosios A. Šlepiko knygos „Taika tavo kraujui” ( 1997 m.) ir „Tylos artėjantis” (2003) – eilėraščių rinkiniai. O apskritai literatūroje A. Šlepikas startavo drauge su poetų grupe „Svetimi”. Jie (kartu su A. Šlepiku – D. Dirgėla, V. Gedgaudas, E. Ignatavičius, D. Valančiauskas) išleido dvi grupines knygas.

 

A.Šlepiko poezijai būdingi sodrūs, kartais siurrealistiški vaizdai, autentiškas mirties temos apmąstymas.

 

Poetas gimė 1966 metais Videniškiuose, Molėtų rajone. Baigęs aktoriaus ir režisieriaus specialybę. Yra sukūręs ne vieną vaidmenį, parašęs scenarijų filmams bei įvairiems renginiams. Taip pat yra išleidęs novelių rinkinius „Lietaus dievas” (2005 m.), „Meškeriotojai” (2008 m.) bei „Lietaus dievas ir kiti” (2016 m.)