Grupė PAUKŠTUKAI

Jūra Elena Šedytė (balsas ir fortepijonas), Rūta Marija Matuliokaitė (smuikas), Karolis Daškevičius (būgnelis) . Arba grupė  “Paukštukai”. :>

Esame trys draugai. Jaučiame vienas kitą be žodžių  , o juk muzikai dažnai jų ir nereikia! Visi trys gyvename po vienu stogu, tačiau nesame broliai ir seserys. Laiko drauge praleidžiam nedaug – esame labai užsiėmę “žmogai”, dieną ir naktį mus stebi akyla Čiurlionio akis. Garbinam gamtą: lietų, medžius. Kuriame muziką, atliekame muziką, gyvename muzika!