LMTA III kurso studentai

Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos Vaidybos kursas, kuriam vadovauja aktoriai A. Latėnas ir V. Bareikis,  nuo pat pirmųjų savo studijų metų kuria savos kūrybos dainas, rengia pasirodymus. šiais metais baigę trečią kursą, tačiau savos kūrybos dainų bagažas tikrai labai įvairus ir nuolat pasipildantis. Rugpjūčio 17 dieną, dalis kurso – Aistė Zabotkaitė, Andrius Alešiūnas, Roberta Sirgedaitė, Motiejus Ivanauskas, atliks savos kūrybos dainas ir pradės festivalio grupių dienos koncertą Dainuvos slėnyje.

IMG_2139