Ritmo Grupė ir styginių kvartetas

PURPURINIAME VAKARE profesionalių muzikantų desantas talkins Neįtikėtiniems duetams ir kartu kurs tai, apie ką dar ilgai kalbės visi tai matę ir girdėję.
Pristatome ritmo grupę ir styginių kvartetą: Milda ir Teresė Andrijauskaitės (smuikai), Tadas Dešukas (smuikas), Vytautas Leistrumas (violončelė), Andrius Daugirdas (bosinė gitara), Domas Snarskis (būgnai), Nerijus Bakula (akordeonas), Robertas Semeniukas (gitara).